شرکت زرین مفتخر به آن هست که چندین سالی بیشتر از ۳۰ سال در زمینه تعمیر و سرویس ونصب آسانسور فعالیت دارد و توانسته است در این زمینه تعداد بیشماری پروژهای ساختمانی انجام داده که با موفقیت به پایان رسیده است و این یکی از مدال‌های افتخار ما هست که ما توانستیم این پروژهای را به پایان برسانیم

و در حال حاضر در حال کار در سطح تهران و ایران هستیم و تلاش خودمان رامی‌کنیم که بتوانیم از نظر علمی و فرهنگی تیم خودمان را توسعه بدهیم 

تا بتوانیم به مشتری های خودمان بیشتر از پیش کمک کنیم 

فهرست