خارج شدن از اسانسور خراب

کلیپ اموزشی

تعمیر اسانسور چطور فردی را که داخل اسانسور گیر کرده را نجات دهید؟ ❌با انجام این 3 مرحله راحت میتونید از آسانسور

انواع آسانسور

شرکت فنی مهندسی اسانسور زرین اسانبر

انواع آسانسور انواع آسانسور: امروزه با گسترش ساختمان سازی و‌بیشتر شدن تعداد طبقات آن ، آسانسور امری واجب در ساختمان می‌باشد و